NYHETER

Ökat glapp mellan snittarvode och frilansrekommendation

En sammanställning av samtliga rapporter i Arvodesguiden 2007-oktober 2015 visar en utveckling där en allt mindre del av arvodena ligger i nivå med Journalistförbundets frilansrekommendation, och glappet mellan snittarvodet på lämnade rapporter och frilansrekommendationen ökar.