NYHETER

Lägg in rapporter om vårens jobb och bidra till att göra Arvodesguiden bättre!

Ta en halvtimme innan sommaruppehållet för att gå summera vårens uppdrag och lägga in rapporter i Arvodesguiden! Tjänsten blir så bra som vi gör den tillsammans. Det kan också vara ett bra tillfälle för dig själv att få överblick över dina kunder.