NYHETER

Frilansrekommendation och kalkylatorn uppdaterad med 2015 års nivåer

Nivåerna i frilansrekommendationen har räknats upp för 2015, utifrån de genomsnittliga löneökningarna för journalister. Det rekommenderade timarvodet i frilansrekommendationen är nu 975 kr per timme, vilket ger 7 800 kr för en dag på åtta timmar. Även den föreslagna exempellönen i frilanskalkylatorn har justerats (den motsvarar den genomsnittliga månadslönen för anställda reportrar och fotografer i Stockholms län).

Frilansrekommendationen:

https://www.sjf.se/for-dig-som-ar/frilans/frilansrekommendationen

Frilanskalkylatorn:

https://www.sjf.se/frilanskalkylatorn