NYHETER

Erfaren frilans riskerar sämre betalt

Arvodesguiden har gjort en undersökning för att få en bild av vilken tidsåtgång frilansar anser vara normal eller rimlig för olika sorters uppdrag.

Sammanställningen av svaren visar att variationen är stor. För dig som vet att du kan leverera en bra artikel snabbt kan det därför löna sig att fokusera på artikelns omfattning och innehåll i stället för tidsåtgång i förhandlingarna med redaktören.

25 frilansar har svarat på Arvodesguidens undersökning om normal tidsåtgång för olika sorters uppdrag. I förfrågan som skickade ut via nyhetsbrevet strax före jul angavs tre olika sorters normalartiklar.

1) Personintervju: viss research, intervju på plats, ca 6000 tecken.

Resultat: Ett genomsnitt av svaren som kommit in landar på 13 timmar eller drygt 1,5 dag för att leverera denna typ av personintervju. Spridningen bland svaren är emellertid stor, från knappt 1 till 3 dagar. Som flera svarande påpekar går det snabbare om du redan känner till personen eller gjort liknande intervjuer tidigare.

2) Nyhet: viss research, 2-3 telefonsamtal, ca 3500 tecken.

Resultat: Här anger de svarande i snitt 7 timmar som normal tidsåtgång. Även här är emellertid spridningen stor, från 4 timmar och upp till 1,5 dag. En svarande anger att det beror på hur bråttom det är. 

3) Reportage: lite mer omfattande inläsning på ämnet, en intervju på plats, ytterligare 3-5 telefonsamtal, 10 000 tecken.

Resultat: Enligt de svarande kräver detta i snitt 20 timmar eller 2,5 dag. I svaren uppges allt från 1.5 dag till 5 dagar.

Det finns alltså en ganska stor spridning mellan hur mycket tid olika frilansjournalister anser sig behöva för att leverera en artikel. Det gör att en förhandling om enbart betalning per timme eller per dag riskerar att slå fel. Även om redaktörerna betalar enligt rekommendationen får i praktiken en snabb skribent sämre betalt för en artikel än en som tar mer tid på sig. ”Jag upplever att ju duktigare jag blivit desto mindre har jag fått betalt för artiklarna”, säger en erfaren frilansjournalist till Arvodesguiden.

Om du är snabbare än genomsnittet kan ett lönsamt tips vara att i förhandlingarna med redaktören fokusera på artikelns innehåll och omfattning snarare än hur mycket tid just du behöver för att utföra uppdraget.