NYHETER

Arvodesguiden endast för SJF:s frilansar

Endast Journalistförbundets frilansmedlemmar och studerandemedlemmar kan få tillgång till Arvodesguiden. Samtliga ansökningar kontrolleras mot medlemsregistret.  

Intresset för Arvodesguiden är stort. Vi vill förtydliga att endast Journalistförbundets frilansmedlemmar och studerandemedlemmar kan få tillgång till Arvodesguiden. Samtliga ansökningar kontrolleras mot medlemsregistret.